Podjetje ima že več kot 50 letno tradicijo. Posel sta sinova Matjaž in Gregor prevzela od očeta. V podjetju očeta sta si začel nabirati izkušnje že med izobraževanjem na Srednji strokovni šoli za strojništvo, ter na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. 

S prevzemom podjetja od očeta je Matjaž opravil tudi mojstrski izpit Oblikovalec kovin pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in si s tem omogočil, da svoje znanje lahko predaja tudi mlajšim generacijam. 

Poznavamo celotni proizvodni proces, skrbimo za inovativnost, nadzor, planiranje in koordinacijo v podjetju. Naše glavno vodilo je zadovoljen kupec. Kupcu s tehnološko dovršenim procesom zagotavljamo visokokakovostne izdelke. Svojemu delu smo pripadni in s sodelovanjem dosegamo dobre rezultate.

Področje delovanja podjetja je strojna obdelava kovin, kot so:
- Pelton turbine.
- Kaplan lopatice.
- Zvarjenci za strojegradnjo.
- Sestavni deli za raznovrstne stroje ter obdelava orodij za brizganje plastike.

Strateška usmerjenost
- Naše podjetje ostaja zvesto svojemu poslanstvu in viziji ter ohranjanju vrednot od začetka delovanja.
- Podjetje sledi novostim na trgu. 
- Vseskozi posodabljamo proizvodnjo in uvajamo nove tehnologije.
- Na izobraževanjih dobivamo novo znanje in smernice, na področju obdelovanja kovin. 
- Neprestano izvajamo aktivnosti za zagotavljanje dobre kratkoročne in dolgoročne konkurenčnost na trgu.

Vizija
- V prihodnosti si želimo ohraniti in povečati kadre ter posodabljati strojno opremo. Tako bomo ostali konkurenčni na področju svojega dela. 
- Razširiti si želimo svoje poslovne prostore. Pri tem bi nam bila v veliko pomoč vzpostavitev poslovne cone v bližnji okolici, saj imamo tudi kadre in naročnike iz tega okolja.
- V načrtu imamo tudi vzpostavitev samooskrbe z električno energijo.
- Želimo postati vodilno podjetje za specialno obdelavo kovin na območju in ohranjati in razvijati tehnična znanja še v prihodnosti.